Archive for June, 2007

Y cyfarfod cyntaf yn Llangathen, Sir Gaerfyrddin

Sunday, June 3rd, 2007

Daeth pobl ynghyd o bob rhan o Gymru a rhai hefyd o’r ochr arall i’r ffin yn Lloegr ar gyfer y cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd dydd Sul 3ydd Mehefin yn neuadd bentref Llangathen, Sir Gaerfyrddin.testtest

Fe ymladdwyd brwydr Coed Llathen ar 2il Mehefin 1257 ac fe drefnwyd y cyfarfod yn arbennig er mwyn cyd-daro mor agos â phosibl ag wyth canmlwyddiant a hanner y frwydr.

Ar ôl ymgynnull yn y neuadd bentref fe gerddwyd i lecyn gerllaw lle gellid gweld maes y frwydr orau ac fe drafodwyd tactegau tebygol y frwydr, cyn ymweld â rhai o’r llefydd a gysylltir â’r lladdfa fawr [brwydr Coed Llathen/Cymerau].

Ar ôl cinio cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus i drafod yr angen am Gymdeithas ar gyfer meysydd brwydr Cymru yn neuadd bentref Llangathen. Yn gyntaf, fe esboniwyd hanes grwp ymgyrchu Achub Bryn Glas gan y Cadeirydd Albert Ward, a thrafodwyd y posibiliadau ar gyfer y dyfodol.

Penderfynodd y rhai oedd yn bresennol i ffurfio Cymdeithas Maes y Gad ac i weithio gyda chyrff eraill yng Nghymru oedd â diddordeb a chyda Chymdeithas y Cwlwm Cêl ac Ymddiriedolaethau Meysydd Brwydr Lloegr a’r Alban i ledaenu gwybodaeth am y meysydd brwydr hyn ac i’w coffau.