Tudalen gartref

Sefydlwyd Cymdeithas Maes y Gad mewn cyfarfod cyhoeddus yn neuadd bentref Llangathen, Sir Gaerfyrddin ar 3 Mehefin 2007, i weithredu fel ffocws i bob cymdeithas arall sydd â diddordeb mewn Meysydd Brwydrau yng Nghymru ac sy’n hybu cydnabyddiaeth i frwydrau Cymru.  Mae llawer o’r cymdeithasau hyn wedi cyfrannu’n fawr dros gyfnod o flynyddoedd i’r ymchwil ac i goffadwriaeth y safleodd hynny sy’n hysbys, ond ni fu cymdeithas Genedlaethol mewn bodolaeth gyda diddordeb penodol yn y maes hwn hyd y gŵyr aelodau presennol Cymdeithas Maes y Gad. Fe welwyd yr angen, felly, ac fe ffurfiwyd y gymdeithas yn y cyfarfod cyhoeddus a grybwyllwyd uchod.